Reprodukcja

W czasach kiedy nie było kopiarek ani skanerów jedyną możliwością wykonania wiernej kopii oryginału powiększenia była reprodukcja.

W technice tej wykonywano zdjęcia odbitki na specjalnych nisko kontrastowych materiałach światłoczułych w możliwie jak najbliższej oryginałowi skali.

Z tych względów wykorzystywano przede wszystkim aparaty wielkoformatowe. Taki zapis zdjęcia umożliwiał zminimalizowanie strat w jakości obrazu skopiowanego.

Następnie przenoszono obraz na papier uzyskując skalę 1:1 w stosunku do oryginału. Istotnym elementem było równomierne oświetlenie powiększenia wzorcowego oraz odpowiednie ustawienie aparatu tak by nie powstawały zniekształcenia perspektywiczne. W tym celu powstały narzędzia takie jak stoły do reprodukcji z gotowymi uchwytami na źródła światła.

Przykładem zastosowania jest czeski fotograf Jan Saudek który swoje malowane powiększenia reprodukował w ściśle określonej ilości i ręcznie sygnowął. Technika reprodukcji była stosowana również przy kopiach obrazów.