Reklama gdzie są zdjęcia ślubne

Wewnętrzne fora internetowe, emailowe listy dyskusyjne mogą stanowić ciekawy sposób prowadzenia działań z zakresu komunikacji wewnętrznej. Formuła grup dyskusyjnych umożliwia wymianę poglądów między pracownikami, dystrybucję komunikatów, publikację ogłoszeń np. takich jak sprawy ślubne , publikację całego szeregu materiałów dodatkowych jak zdjęcia ślubne czy suknie ślubne itp. Monitoring wewnętrznych grup dyskusyjnych może stanowić dla organizacji świetny kanał pozyskiwania informacji na temat nastrojów i preferencji jej członków. Otwartym pozostaje pytanie, na ile jest to źródło miarodajne w przypadku postaw negatywnych. Można przypuszczać, że np. niektórzy niezadowoleni pracownicy w obawie przed konsekwencjami dyscyplinarnymi nie zdecydują się na bezpośrednią krytykę źle postrzeganych przez nich zjawisk. Wyjściem, aczkolwiek dość ryzykownym, może tu być stworzenie anonimowej grupy dyskusyjnej. O ile ze względu na swoją formułę moża ona prowadzić do pewnych negatywnych sytuacji, o tyle może równie dobrze stanowić swoisty katalizator niezadowolenia pracowników i dość pewne źródło informacji o faktycznych odczuciach członków organizacji.