Imprezy promocyjne a wyjazdy promocyjne

Termin impreza integracyjna jest pewnym uogólnieniem, hasłem umownym, częstokroć zamiennie używanym także z pojęciami wyjazd incentive, event firmowy lub wyjazd szkoleniowy. Podstawowego podziału można dokonać ze względu na cel, jaki dana impreza ma osiągnąć, oraz na jej charakter. Rodzaj i charakter imprezy zawsze jest determinowany celem, jaki ma ona spełnić i często może zawierać elementy charakterystyczne dla różnych grup rodzajowych.

Aby starannie zaplanować imprezę, najpierw należy zdefiniować konkretną potrzebę, chwilową bądź trwałą, która będzie określać kierunek zmian w jakości relacji wewnątrz organizacji.Na przykład wyjazdy motywacyjne na pewno pozwalają poprawić komunikację, współpracę, wzajemne zaufania i atmosferę pracy czy wyzwolenie w pracownikach nowych pokładów energii, poprawę ich samooceny lub też nagrodę i podziękowanie pracownikom za zaangażowanie i pracę. Wszystkie wyjazdy firmowe muszą być ściśle zaplanowane.

Umiejętne rozpoznanie każdej potrzeby jest jednocześnie określeniem celu, który chcemy osiągnąć poprzez odpowiednio dobraną imprezę integracyjną.

Jasno zdefiniowany cel, bazujący na właściwym rozpoznaniu potrzeby, w sposób naturalny i automatyczny pozwoli zorganizować odpowiednio imprezę. Również wyjazdy promocyjne są często organizowane w firmach.