Cyfrowa rejestracja ślubów jako usługa

Przedsiębiorstwo, badając i oddziałując na rynek, zmierza do zwiększenia swoich zysków, ale zarazem kieruje się zasadą łączenia własnych korzyści z korzyściami osiąganymi przez nabywców. Do uznania tej fundamentalnej dla marketingu zasady wzajemnych korzyści producentów i konsumentów (sprzedawców i nabywców) zmusza je stan rynku (rynek nasycony, konkurencyjny) i związany z tym fakt, że aby sprzedać wytworzony towar (dokonać wymiany) przedsiębiorstwo musi zabiegać o akceptację oferowanego produktu przez nabywców.

Podobnie sprawa dotyczy usług takich jak np. cyfrowa rejestracja ślubów daje działalnością przez filmowanie ślubów oraz usługi jak rejestracja ślubów sobie korzyści oraz konsumentowi usługi. Zwiększeniu wymiany, a tym samym powiększeniu własnych korzyści (większe zyski) oraz korzyści uzyskiwanych przez nabywców (wyższa wartość użytkowa) podporządkowana jest cała aktywność przedsiębiorstwa. Można ją usystematyzować zaliczając do jednej z czterech form wpływania na rynek.